Flyttelejligheder

Flyttelejligheder
Flyttelejligheder

Indgangsparti, hvor væggene har fået ny maling, og træværket fået en nedpudsning med tilhørende lakering.

15th April 2015